Nyitvatartás

Adatvédelem és adatkezelési nyilatkozat


A Vioro Design Kft.(továbbiakban: Adatkezelő) tulajdonában működő www.krikagyuru-mester.hu webáruház online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége(számlázás) érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt adatait.

Az adatkezelő Címe: 6724 Szeged, Zákány utca 9/b

Az adatkezelő elérhetősége: e- mail: viorodesign@gmail.com

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára-ha csak a törvény másként nem rendelkezik kötelező erővel-kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulásával adhat ki.

Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Fuvarozó megnevezése:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft.

Címe:2351 Alsónémedi GLS Európa u.2.

Tevékenysége: futárszolgálati tevékenység

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatkezelés időtartama: a regisztráció alkalmával kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Felhasználó bármikor kérheti írásban adatainak módosítását, törlését az info@karikagyuru-mester.hu email címen.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (pl: IP cím, látogatás időtartama, stb.) Ezeket az adatokat a webáruház kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. A cooki egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. Személyes adatokat nem tárol a cookie.

Felhasználó letilthatja a böngészőjében a cookie-k használatát, de ebben az esetben a szolgáltatás egyes elemeit csak részben, vagy egyáltalán nem tudja használni.

A wwwkarikagyuru-mester.hu webáruáz a rendelés folyamán megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat a számla kiállításához használja fel és a hatályos számviteli törvényben meghatározott ideig tárolja.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítéséve elfogadja a www.karikagyuru-mester.hu webáruház általános feltételeit, adatkezelési elveit.

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.(www.naih.hu/kapcsolat.htm/

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)